รหัส : S10S4A6EN
แอร์ผนัง รุ่น JET COOL ขนาด 9000 BTU

- แอร์ขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU
- แผ่นกรองอากาศแบบถอดล้างได้
- สายลมธรรมชาติ CHAOS WIND
- ระบบตรวจสอบข้อผิดผลาดด้วยตนเอง
- ระบบลดความชื้น SOFT DRY OPERATION
- คอยส์ร้อนเคลือบสารHYDROPHILIC GOLD FIN
- ระบบเร่งความเร็วแบบ JET COOL
- ระบบหน่วงเวลาการเปิด-ปิด 3 นาที

ราคา: 16,000.00 บาท

 


รหัส : A10LC
แอร์ผนัง รุ่น ART COOL ขนาด 9000 BTU

- มีขนาดตั้งแต่ 9000-24000 BTU
- ระบบฟอก NEO PLASMA PLUS
- แผ่นฟอกกำจัดกลิ่น TRIPLE FILTER
- ระบบทำความสะอาดภายในอัติโนมัติ AUTO CLEAN
- สายลมธรรมชาติ CHAOS WIND
- ระบบตรวจสอบข้อผิดพลาดด้วยตนเอง
- ระบบลดความชื้น SOFT DRY OPERATION
- คอยส์ร้อนเคลือบสาร HYDROPHILIC GOLD FIN
- ระบบเร่งความเร็วแบบ JET COOL
- ระบบหน่วงเวลา ปิด-เปิด 3 นาที

 

Web Site : www.teraair.com