ตารางราคาค่าบริการ ( รับประกัน 90 วัน )
ขนาดบีทียู (BTU)
ซ่อมรั่ว
ตัดมาซ่อมรั่ว
ราคา
ระยะเวลา
ราคา
ระยะเวลา
9,000 - 22,000
1,700.-
1 ช.ม.
2,200.-
1 วัน
23,000 - 28,000
1,900.-
1 ช.ม.
2,500.-
1 วัน
29,000 - 38,000
2,500.-
1 ช.ม.
3,200.-
1 วัน
39,000 - 48,000
3,200.-
1 ช.ม.
3,600.-
1 วัน
49,000 - 60,000
4,000.-
1 ช.ม.
4,600.-
1 วัน
61,000 - 80,000
5,500.-
1 ช.ม.
6,500.-
1 วัน

 

ซ่อมแอร์ระบบรั่ว คือ แอร์ที่เปิดมาแล้วเครื่องทำงานปกติทั้งตัวคอย์ลเย็นและคอย์ลร้อน แต่ไม่มีความเย็นออกมาจากด้านในห้อง เป็นลมเหมือนพัดลมธรรมดา แ สดงว่าอาจมีการรั่วของระบบน้ำยา จากที่ใดที่หนึ่ง ซึ่งต้องตรวจเช็คหา
จุดรั่วซึมให้พบและทำการเชื่อมปิดรอยรั่ว และแว๊กคัมระบบเพื่อไล่อากาศ จากนั้นก็ เติมน้ำยาแอร์ใหม่ครับ


พนักงานหารอยรั่วแล้วและชี้ตำแหน่งรอยรั่วให้ลูกค้าทราบ ก่อนทำการซ่อม

รายละเอียดการทำงาน :

1. ตรวจเช็คหารอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
2. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงจุดรั่วที่พบอย่างเด่นชัด
3. ทำการเชื่อมอุดรูรั่วตามจุดที่แจ้งลูกค้า
4. ทำการแว๊กคัมระบบทางเดินน้ำยาใหม่เพื่อไล่อากาศ
5. ตรวจเช็ครอยรั่วที่เชื่อมว่าไม่มีรอยรั่วอีก
6. เติมน้ำยาแอร์ให้เต็มระบบและทดสอบระบบแอร์


การเรียกเก็บค่าบริการ : เรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Web Site : www.teraair.com