ขนาดบีทียู (BTU)
รับประกัน 30 วัน
ราคา
9,000 - 22,000
15.-
23,000 - 28,000
20.-
29,000 - 38,000
25.-
39,000 - 48,000
30.-
49,000 - 60,000
35.-
61,000 - 80,000
40.-

 

การเติมน้ำยาแอร์ คือ จะเติมน้ำยาแอร์กรณีที่น้ำยาแอร์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
เพื่อให้การทำงานของระบบแอร์มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลังงานโดยสิ้นเปลือง ในกรณีที่น้ำยาแอร์ขาดมากหรือไม่เหลือเลย ช่างจะทำการตรวจสอบรอยรั่วซึมตามจุดต่าง ๆ
ที่อาจทำให้เกิดการรั่วซึม และจะทำการแจ้งรายละเอียดที่ตรวจพบให้ลูกค้าทราบว่าต้องแก้ไขปัญหา
อย่างไรจึงจะไม่เกิดการรั่วซึมอีก พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา
ให้ลูกค้าทราบก่อนดำเนินการ ซึ่งลูกค้าควรตรวจสอบตามรายการที่ช่างแจ้งให้ทราบเพื่อดู
และเห็นสาเหตุด้วยตัวท่านเอง ก่อนตัดสินใจ


พนักงานจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและดูปริมาณน้ำยา ก่อน และ หลังให้บริการ

 

รายละเอียดการทำงาน :

1. ตรวจวัดระบบน้ำยาแอร์ของลูกค้า
2. แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงปริมาณน้ำยาแอร์ที่วัดได้
3. ให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้องของน้ำยาแอร์ก่อนเติม
4. ทำการเติมน้ำยาแอร์ดูปองด์เกรดเอเข้าในระบบแอร์
5. ตรวจเช็คจุดรั่วซึมตามวาวล์ลูกศรและแฟร์ต่าง ๆ
6. ให้ลูกค้าดูค่าน้ำยาที่วัดได้เมื่อเติมเสร็จเรียบร้อยการเรียกเก็บค่าบริการ : เรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Web Site : www.teraair.com