ขนาดบีทียู (BTU)
แอร์ใหม่ แอร์เก่า
ระยะเวลา (ช.ม.)
ราคา (บาท)
ราคา (บาท)
9,000 - 22,000
2,500.-
2,700.-
3.5
23,000 - 28,000
3,000.-
3,200.-
3.5
29,000 - 38,000
3,500.-
3,700.-
3.5
39,000 - 48,000
4,500.-
4,700.-
4.5
49,000 - 60,000
5,500.-
5,800.-
4.5
61,000 - 80,000
8,500.-
9,500.-
4.5

ทุกขนาดบีทียู (BTU)
* ท่อระบบ 4 เมตร
* สายไฟ 10 เมตร
* เบรกเกอร์ 1 ชุด
* รับประกัน 90 วัน


* พนักงานจะแจ้งรายละเอียดให้ลูกค้าทราบก่อน จนเป็นที่พอใจ *

* ก่อนดำเนินการทำงานตามขั้นตอนที่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบ
*

 1. รายการเพิ่มเติมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 2. เมื่อต้องการขนส่งหรือติดตั้งต่างสถานที่ เพิ่ม ค่าขนส่ง 300 บาท

 3. เมื่อต้องการล้างทำความสะอาดก่อนการติดตั้ง เพิ่ม 200 บาท

 4. ใกรณีต้องการขาแขวนคอยล์ร้อนคอยล์เย็นJZK - QM เพิ่ม 400 บาท

 5. การรับประกัน 60 วัน เฉพาะสาเหตุที่มาจากการขนย้ายและการติดตั้ง

 6. ระยะเวลาในการทำงานขึ้นอยู่กับระยะทางในการย้ายแอร์ไปติดตั้งใหม่

 7. ฟรีอุปกรณ์กรองความชื้น (ดรายเออร์ - CH)

 8. ฟรี แวคคั่ม-เติมนํ้ายาเต็มระบบ

 9. ตรวจสอบและทดลองเดินระบบการใช้งานจริง

หมายเหตุ !

 1. ระยะเวลาการย้ายและติดตั้งเป็นเวลาโดยประมาณ ขึ้นอยู่ที่สถานที่ในการติดตั้ง

 2. การย้ายและติดตั้งเป็นแบบปกติทั่วไป ตามอุปกรณ์มาตรฐาน

 3. ใราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะปัจจุบัน

 4. ราคาดังกล่าวเป็นราคาเฉพาะกรุงเทพฯ-ปริมนฑลเท่านั้น

 5. รับประกันงานเฉพาะกรณีที่เกิดจากการติดตั้ง

การเรียกเก็บค่าบริการ : เรียกเก็บเมื่อทำงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Web Site : www.teraair.com